Tipiniai namu projektai – kaip išsirinkti

Atsibodo bartis su piktais Jūsų buto kaimynais? O gal kaip tik atsibodo kęsti jų triukšmą. O gal užsimanėte įsigyti šunį ar kitą mielą augintinį? Visada galima rasti bent kelis sprendimus. Pats paprasčiausias – nekeisti visiškai nieko ir gyventi kaip gyvenus. Bet tada nervuositės toliau. Gyvenimo kokybės tai nepagerins. Daug geresnis sprendimas gyventi nuosavame name. Belieka priimti sprendimą ar namą pirkti ar statytis patiems.
Namo pirkimas daug greitesnis kelias. Bet turėsite prisitaikyti prie kito žmogaus projektuoto namo, kiemo, ūkio pastatų, tvorų ir t.t. Namo projektavimas yra daug svarbesnis procesas nei gali pasirodyti. Jei namas bus didžiulis, o naudingas plotas minimalus tai tik daug pinigų išleisite šildymui ir galėsite name žaisti gaudynes ar slėpynas. Bet kažin ar tai tinkamas variantas gyvenimui. Tipiniai namu projektai būna optimaliai paskaičiuoti, daug kartų apgalvoti ir pastatyti. SSSR laikais, kai statybinės medžiagos kainavo salyginai pigiai visi statė didžiulius rūmus, o dabar juos mažina, pergyvena kaip juos išlaikyti. Jei pastatas didelio ploto, daug laukinių sienų, lubos aukštos, o apšiltinimas minimalus tai šildymo kaštai bus maksimalūs.

Namų projektai ir ieškojimas skelbimuose

Kai pradėsite žvilgčioti į parduodamų namų skelbimus atrodys, kad pasirinkimas labai platus. Bet kai pradėsite labai konkrečiai ieškoti sau tinkamo varianto pasirodys, kad nei viena netinka. Tada ateina mintis, kad galite pasistatyti ir patys. Galėsite savo nuožiūra pasirinkti projektą namo ir sklypo dydį. Bet nusiteikite, kad užtruks kol viską baigsite ir persikelsite į namą. Yra ir nemažai papildomų išlaidų į kurias būtina atkreipti dėmesį – žemės sklypo nupirkimas, žemės paskirties pakeitimas, leidimų statybos gavimas. Namų projektai irgi nėra paprasti piešinėliai, o labai rimtai paskaičiuoti dokumentai, brėžiniai, kurių braižymas kainuoja nemažus pinigus. Todėl rekomenduojama nusipirkti tipinį namo projektą. Arba nusipirkti tokį projektą ir minimaliai jį pakoreguoti. Tai neblogas tarpinis variantas tarp visiškai unikalaus ir visiškai šabloninio projekto. Tipiniai namų projektai ruošiami standartiniams žmonių poreikiams. Jei Jūsų poreikiai yra kažkuo išskirtiniai (pvz reikia specialaus kambario kokiam nors gyvūnui) tai standartinio tipinio projekto greičiausiai nerasite. Teks pakentėti ir pasiruošti individualų projektą. Tai kainuos laiko, finansinių išteklių. Bet ko nepadarysi dėl nepriklausomybės. Smagiau būti pačiam savo kiemo šeimininku nei jį dalintis su keliomis dešimtimis bobulyčių.
Ką labai svarbu žinoti – nuo 2017 metų leidžiama projektuoti ir statyti tik A+++ energinės klasės namus. Taip yra dėl aplinkosaugos. Tiesiog siekiama, kad kuo mažiau šilumos namas atiduotų į išorę. Taip saugomas ozono sluoksnis, atsinaujinantys ir neatsinaujinantys energijos ištekliai.

Stogo dangos – ką rinktis?

Turime teisę pasirinkti kur gyventi, kaip gyventi ir su kuo gyventi. Bet yra daugybė teisių apie kurias net nežinome. Ar žinote, kad šiferinės stogų dangos yra pavojingos, nes jas gaminant naudojamas azbestas? O azbestas pavojingas žmonių organizmui. Dėl to Europos Sąjunga finansuoja stogų dengimo programas. Žmonėms apmokama pusė stogo dangos kainos. Žmonėms belieka patiems sumokėti tik už pusę dangos ir pasirūpinti stogo uždengimu. Stogo dengimo darbai yra gana brangūs ir dažniausiai kainuoja tiek pat kiek ir pati stogo danga. Tačiau lietuviai yra labai naginga tauta ir darbus dažnai atlieka patys. Tame yra tiek privalumų tiek ir trūkumų. Pagrindinės problemos, atsirandančios, kai stogą dengiate patys – nustoja galioti garantija.

Kokios garantijos?

Garantinių įsipareigojimų niekas nemėgsta vykdyti ir visi ieško galimybės kaip nuo to išsisukti. Garantija vandens čiaupui dažniausiai negalios jei neturite įsirengę vandens nukalkinimo ar nugeležinimo filtrų. Taip pat, dažnai reikalaujama, kad maišytuvą montuotų specialistas profesionalas, turintis sertifiaktą. Nes priešingu atveju garantija taip pat negalios. Betr grįžkime prie temos esmės. Stogo dangos montavimas yra sritis tikrai reikalaujanti tam tikrų žinių ir pasiruošimo. Visų pirma – svarbu ne tik stogo dangos sumontavimas, bet ir pasiruošimas stogo dangos sumontavimui. Reikia pasirūpinti, kad pagrindas, ant kurio bus montuojama stogo danga, būtų lygus. O po juo būtų išklota vėjui ir vandeniui atspari plėvelė.

Nors tai kas sudėta po stogu galų gale nesimatys, bet būtent nuo to priklausys tolimesnė darbų kokybė, ilgaamžiškumas. Pasitaiko atvejų, kad sumontuojama stogo danga, o jau po kelių mėnesių pradeda pro tarpus vėgti vanduo. Dažnai taip nutinka dėl prasto pakloto ir ypač po žiemos. Žiemą ant stogo susidarius storam, sunkiam sniego sluoksniui jis pradeda deformuotis, atsiranda plyšiai, danga išsiklaipo. Blogiausia, kad situacijos pataisyti apskritai nebebūna įmanoma. Reikalingas tiesiog stogo dangos nuėmimas ir keitimas nauja stogo danga. Tam retai kas ryžtasi. Tad danga būnam nauja, bet kreiva ir nepraktiška. Dar viena stogo dangos montavimo problema – tada kai pro plyšius ant stogo pripustoma sniego. Lietaus vanduo gražiai nubėga žemyn, tačiau atėjus žiemai prasideda problemos. Pro plyšius ant stogo pripustoma sniego. Taip nutinka dėl to, kad pustoma įvairiomis kryptimis ir sniegas tiesiog didele vėjo jėga „pakišamas“ tarp čerpių ar kitų stogo dangos lakštų.

Vėjalantės ir stogai

Tam naudojamos vėjalentės, kraigai ir kiti stogo skardos lankstiniai. Stogo kraštai tiesiog sutvarkomi naudojant skardos lankstiniui. Skardos lankstiniais sutvarkomos ertmės, pro kurias gali patekti sniegas, pro kurias gali pūsti vėjas. Tad stogo dengimas vistiek, galų gale baigiasi skardininko darbais. Skardininkas turi sutvarkyti, užisoliuoti visus stogo kampus, kad nepatektų vėjas, drėgmė, sniegas. Tad atidžiai rinkitės stogdengius ir pasirūpinkite, kad vienas stogdengys ar jo brigada atliktų visus darbus. Jei vienur pirksite medžiagas, kiti dengs stogą, o treti atliks skardinimo darbus tai galų gale neliks kaltų. Nes nutikus nelaimei vieni kaltins kitus. Skardininkas kaltins stogdengius, stogdengys – skardininką arba prastos kokybės stogo dangą, o stogo dangos pardavėjas – prastą dangos montavimą.

Kai kurie geodezijos istorijos bruožai

Geodeziniai metodai hidrotechnikoje ir statyboje buvo taikomi senovės Egipte dar XX—XVIII a. pr. m. e. Dešimtajame dešimt­metyje pr. m. e. Kinijoje buvo speciali geodezinė tarnyba, skirta topografiniams darbams atlikti. VII a. pr. m. e. Babilone, Asiri­joje ir Sumerų valstybėje molio plytelėse buvo sudarinėjami spe­cialūs ir geografiniai žemėlapiai. VI a. pr. m. e. tarp Nilo ir Raudonosios jūros veikė kanalas su drėkinimo sistemomis. Tuo metu atlikti ir pirmieji Zemės matavimai. Paminėtini graikų moks­lininko Eratosteno III a. pr. m. e. atlikti Zemės matavimai, nu­statant geografinio laipsnio linijinj dydj.

Geodezinių matavimų vystymasis

Geodezija ypač pradėjo vystytis XVII a., kai I. Niutonas ir R. Hjugensas Zemės paplokštumą nustatė grynai teoriškai, o Pran­cūzijos mokslų akademija, siekdama nustatyti Zemės formą, at­liko geografinio laipsnio matavimus Prancūzijoje, Peru ir Lap­landijoje. XVIII a. pradžioje pradėta domėtis Zemės reljefu, im­ta vaizduoti jj planuose ir žemėlapiuose, jvestas tarptautinio ilgio matas — metras. Atsirado nauji, patogesni matavimo prietaisai. Vystant šalitl gynybą ir ekonomiką, imta sudarinėti planus ir žemėlapius.

Geodeziniai matavimai Lietuvoje (Vilniuje) pradėti vykdyti jau XVI a., sudarant Lietuvos—Lenkijos 1512 bei 1526 metų žemėlapius, taip pat Valakų reformos metu, ruošiant karališkųjų žemių ir kai ku­rių didikų dvarų planus. Apie 1589 m. M. Strubičius, pasinaudo­jęs maršrutine nuotrauka, daryta 1575-1580 m. žygio j Pskovą metu, sudarė Lietuvos, Livonijos ir Maskvos kunigaikštystės 1: 170 000 mastelio žemėlapi. 1548 m. lietuvis geodezininkas A. Vydas pirmą kartą sudarė Maskvos valstybės žemėlapi. Pirmuo­sius tikslius ir didelės apimties geodezinius darbus 1590-1600 m. atliko Trakų vaivada Mikalojus Kristupas Radvila. Remiantis jo darbais, 1613 m. išleistas 1 : 300 000 mastelio keturių lapų Lietu­vos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis. Jis buvo tiksliausias iš to meto Europos žemėlapių. 1790-1800 m. buvo atliekami geo­deziniai darbai, sudarant Kauno, Vilniaus ir Gardino planus. Prie jų prisidėjo ir žinomas architektas L. Stuoka-Gucevičius, tuo me­tu Vilniaus universitete dėstęs. geodeziją. 1801-1806 m. buvo tyrinėjamas Nemuno žemupys. Darbams vadovavo žinomas Lietu­vos istorikas T. Narbutas. Tyrinėjimai buvo tęsiami ir vėlesniais metais, nes vandens keliai to meto gyvenime buvo ypač svarbūs. Dar 1796 m. buvo mėginimų Nemuną sujungti su Venta. Pradėta kanalo statyba ties Kurtuvėnais sustojo. Vertinga geodezinė nuo­trauka, ruošiant 1 : 33 300 mastelio žemėlapi, buvo padaryta Su­valkijoje 1795-1800 m. Kartografuojamoji teritorija jau buvo suskirstyta lapais (su sąlygine koordinačių sistema). Klaipėdos krašte XVIII—XIX a. pradžioje atlikta nemaža geodezinių ma­tavimų, ruošiant 1 : 50 000 ir 1 : 150 000 mastelių žemėlapius. 1872 m. Klaipėdos krašte pradėta daryti menzulinė 1 : 25 000 mas­telio nuotrauka. Ja remiantis, 1875 m. buvo sudarytas 1 : 100 000 mastelio žemėlapis. Juo naudotasi, sudarant daug vėlesnių ž’emė­lapių. Likusioje Lietuvos dalyje geodezinius ir kartografinius darbus vykdė carinės Rusijos generalinio štabo, inžinerijos, ar­tilerijos karininkai.

Trianguliacijos darbai

1816-1820 m. pulkininkas K. Teneris atliko tikslius pirmos eilės trianguliacijos darbus. Jam padėjo ir kartu dalyvavo Vil­niaus universiteto profesoriai ir specialistai: J. Chodzka, M. Gluš­nevičius, J. Sniadeckis, P. Slavinskas, M. Zilinskas ir kt. Prū­sijoje sėkmingai dirbo kiti Lietuvos geodezininkai: J. Narūnavi­čius, J. Vainauskas su sūnumi ir kt. J. Narūnavičiaus išleistas vadovėlis (Geometria albo Rozmiar) buvo pagrindas leidžiant daugeli vėlesnių vadovėlių Prūsijoje ir Lenkijoje.

1826 m. Vilniaus universitete buvo isteigta Geodezijos kated­ra. Jos pirmuoju vedėju paskirtas A. Šakinis.

1871-1897 m., pradėjus Lietuvoje plačiai tiesti plentus ir ge­ležinkelius, buvo atlikta daug tikslios niveliacijos matavimų. Pa­statyta apie 100 reperių.

Ypač suaktyvėjo geodeziniai darbai 1924 m., įsteigus Pabaltijo geodezinę komisiją. Buvo atliekama pirmos eilės trianguliacija (vadovas M. Ratautas), didelio tikslumo niveliacija (vadovas P. Butrimas). Geofiziniams darbams vadovavo K. Sleževičius, astronominiams B. Kodatis. 1940 m., atkūrus Tarybų valdžią Lietuvoje, Kauno universitete buvo jsteigta geodezijos katedra ir pradėta ruošti inžinieriai geodezininkai.

Šaltinis: matavimai24.lt – geodeziniai, kadastriniai matavimai Vilniuje

taip aktualu šiai dienai: Kadastriniai matavimai – kaip išsirinkti matininką?

Padangos pigiau: kur pirkti?

Dažnas vairuotojas susimąsto, kur gali būti perkamos padangos pigiau – juk tuomet, kai tenka pakeisti visas keturias padangas, tai kainuoja ne taip ir pigiai, taigi, nieko nuostabaus, kad kyla klausimas, kur gali būti perkamos padangos palankiausiomis kainomis.

Kaip išleisti mažiau pinigų padangoms

Norint išleisti mažiau pinigų, neretai yra pasvarstoma apie naudotų padangų įsigijimą, tačiau, tenka pripažinti, kad toks pasirinkimas pasiteisina tikrai ne visada: naudotos padangos neretai tarnauja ne taip ilgai, kaip norėtųsi, todėl vertėtų pagalvoti apie naujų padangų įsigijimą pigiau Vilniuje. Vienas geriausių pasirinkimų – tai internetinės padangų parduotuvės, kurios iš tiesų gali būti puikiu pasirinkimu gana dažnose situacijose: toks apsipirkimo būdas ne tik gali padėti sutaupyti pinigų, bet irbrangaus laiko, kas šiandien yra aktualu praktiškai kiekvienam.
Taigi, jei jus domina padangos pigiau, tokiu atveju galite paprasčiausiai apsilankyti specializuotose padangų parduotuvėse internete, ir tam tikrai neteks sugaišti daug savo brangaus laiko. Galėsite palyginti, kokias padangų kainas yra nustatę skirtingi pardavėjai, ir tai tikrai leis pasirinkti tokią parduotuvę, kurioje prekės yra parduodamos pačiomis palankiausiomis kainomis.

Padangų užsakymas

Nors kartais manoma, kad internetu užsakomų padangų gali tekti laukti labai ilgai, bet, tenka pripažinti, kad tai tikrai nėra tiesa: Lietuvos pardavėjai neretais atvejais įsipareigoja užsakytas prekes pristatyti ne ilgiau nei per kelias darbo dienas, taigi, per šį laikotarpį ir užsakytos automobilių padangos taip pat galės labai greitai pasiekti užsakovą.
Taip pat svarbu yra tai, kad padangas galėsite užsakyti bet kada, kada tik atrasite tam kelias laisvas minutes: per šį laiką galėsite išsirinkti ir užsakyti jus dominančias prekes, ir tuomet beliks laukti, kada jūsų užsakytos prekės bus pristatytos.
Internetinėse parduotuvėse prekių pasirinkimas visada yra labai gausus, tad visai nesvarbu, kas jus domina:automobilių padangos ar kitos prekės, bet kokiu atveju galite būti ramūs, kad čia rasite pakankamai nemažą įvairių prekių pasirinkimą.
Taigi, abejoti neverta: jei norite įsigyti padangų pačiomis palankiausiomis kainomis, internetinės parduotuvės iš tiesų gali būti pačiu geriausiu pasirinkimu: čia rasite tikrai gausų įvairių prekių pasirinkimą, ir norimas prekes galėsite užsakyti iš tiesų labai greitai bei paprastai.

Naujos padangos Vilniuje – padangupartneris.lt tai turintis didelį naujų ir naudotų padangų asortimentą Vilniuje.

SEO paslaugos: nuo ko priklauso jų kainos?

Enternet įmonė jau ne vienerius metus teikia paslaugas, kurios pravers tuo atveju, jei planuojate kurti verslą. Tačiau būtina akcentuoti, jog Enternet paslaugos yra įvairios, o jų kaina kiekvieną kartą taip pat būna skirtinga. Taip yra todėl, jog būtent šių paslaugų kaina įtakoja tam tikri veiksniai. Būtent šie veiksniai kone kiekvieną kartą sudaro skirtingą kombinaciją, o galutinis rezultatas – vis kita kaina. Tad nuo ko iš priklauso tai, kiek teks mokėti už vieną ar kitą šios įmonės paslaugą?
Pats svarbiausias rodiklis yra paslaugos rūšis. Kaip žinia, ši įmonė siūlo ne vieną, o kelias paslaugas, tad natūralu, jog jos yra įkainotos skirtingai.
Ne ką mažiau svarbu yra ir paslaugos mastas.

SEO paslauga bei internetinės svetainės kūrimas

Štai, pakalbėkime plačiau apie dvi paslaugas, kurias teikia ši įmonė: SEO paslauga bei internetinės svetainės kūrimą. Nors tiek viena, tiek kita paslauga yra aiškiai bei tiksliai įvardintos, reikia pastebėti, jog abiejų šių paslaugų mastai gali būti labai skirtingi. Pavyzdžiui, jei yra kalbama apie internetinę svetainę, reikia pastebėti, jog vienu atveju, jos turinį gali sudaryti vos keliolika sakinių, tačiau gali būti kuriama ir tokia internetinė svetainė, kurios turinį sudarys ne vienas išmatas sakinių. Kaip matyti, antrasis variantas yra tas variantas, kai paslaugos. t.y., internetinės svetainės kūrimo, mastas yra gerokai didesnis nei pirmuoju atveju, todėl natūralu, jog būtent antruoju atveju už paslaugą teks mokėti šiek tiek daugiau. Kitais žodžiais tariant, kuo didesnis yra paslaugos mastas, tuo daugiau teks mokėti.

Seo paslaugos

Na, o dabar – pats metas aptarti ir dar vieną veiksnį, nuo kurio priklauso, kiek kainuos seo paslaugos. Tai – terminas. Ne paslaptis, jog šios įmonės teikiamos pasaugos yra tos paslaugos, kurių neįmanoma suteikti per kelias valandas ar vieną dieną – dažniausiai yra reikalingas šiek tiek ilgesnis laiko tarpas. Tačiau taip pat negalima nepastebėti, jog yra tokių klientų, kurie pageidauja, kad paslauga būtų atlikta kuo greičiau. Tokiu atveju iš anksto verta nusiteikti, jog paslauga kainuos šiek tiek daugiau.
Kaip matyti, svarbiausi veiksniai, nuo kurių priklauso, kiek kainuos šios įmonės paslaugos, yra šie: paslaugos rūšis, jos mastas bei atlikimo terminas.

KROVINIŲ VEŽIMO TECHNOLOGIJŲ ASPEKTAI

Analizuojant krovinių vežimo organizavimo technologinius as­pektus dažnai susiduriama su logistikos samprata. Pastaruoju metu vis dar vyrauja nuomonė, kad logistikos veikla yra vos ne identiška gabenimui, pervežimams. Šiek tiek mažesnis procentas galimų res­pondentų atsakytų, kad ji susijusi su sandėliais ir, matyt, labai men­kas procentas žino, kad tai kompleksinė veikla, užtikrinanti produkto kelią nuo žaliavų šaltinių iki gamybos ir galiausiai iki galutinio vartotojo. Šiuolaikinis verslas apima įvairias veiklos sritis. Bet kuri praktinė veikla reikalauja tam tikro teorinio pagrindimo formuluojant apibendrintas sąvokas, leidžiančias vėliau operuoti visiems supran­tamais apibrėžimais, aiškiai suvokiant analizuojamo reiškinio esmę. Tačiau vis dar galima daryti prielaidą, kad praktinėje verslo aplinkoje pakankamai dviprasmiškai vertinama logistikos sąvoka ir logistikos veiklos bei funkcijų apibrėžimas. Šią prielaidą gali iliustruoti pavyz­dys, kad nemažai transporto įmonių, atliekančių tik transportavimo funkciją, vartoja logistikos terminą, kuris daugeliu atvejų yra rekla­minis aspektas. Iš dalies tai visai suprantama, nes logistika, kaip sa­varankiškas mokslas, yra naujas. Jis turi glaudų ryšį su kitomis verslo veiklos rūšimis, tokiomis kaip finansai, technologijos, marketingas, ir nėra iki galo aiškiai išanalizuotas mokslinėje ir praktinėje verslo organizavimo literatūroje.

Verslo logistika krovinių pervežime

Iki pat XX amžiaus pradžios tokios sąvokos, kaip verslo logisti­ka, nebuvo. Šiuo laikotarpiu buvo puikiai žinomas karinės logistikos terminas ir tai nėra nieko stebėtino, kadangi karinė logistika atsirado dar viduramžiais ir kaip savarankiškas taikomasis karinės taktikos ir strategijos mokslas susiformavo XIX a. Verslo logistikos atsiradimas siejamas su dviem pagrindiniais aspektais XX a. ketvirtojo de­šimtmečio ekonomine krize Jungtinėse Amerikos valstijose ir karinės logistikos laimėjimais po Antrojo pasaulinio karo 1945 metais. Pir­masis aspektas siejamas su tam tikra verslo organizavimo tradicija, vyravusia iki ketvirtojo dešimtmečio ekonominės krizės. Teigiama, kad egzistuoja du verslo organizavimo metodai: verslas, orientuotas į gamybą, ir verslas, orientuotas į vartotoją. Verslo orientavimas į ga­mybą sukelia nemažai problemų, kurios atsiliepia verslo efektyvu­mui, nes šiuo atveju visas verslo organizavimo dėmesys sutelkiamas tik į gamybą, o tai reiškia, kad glaudžiai integruojamos tiekimo ir gamybos sistemos, t. y. gamyba aprūpinama reikiamomis žaliavomis, ištekliais ir priemonėmis. Stengiamasi pagaminti kiek įmanoma di­desnį prekių kiekį, kuris paskui bus parduodamas „galimam“ vartoto­jui. Kitaip tariant, vartotojo „ieškoma“ ir jam siūlomos jau pagamin­tos ir sandėliuose laikomos prekės. Siūlomos ne tik prekės, bet ir iš esmės fiksuota prekės kaina, kadangi gamybos sąnaudos ir prekių paskirstymo sistema nebuvo derinama su vartotojo poreikiais, o svarbiausia pirkimo galimybėmis. Toks verslo organizavimo meto­das yra tinkamas deficito sąlygomis arba esant labai potencialiam vartotojui, galinčiam pirkti didelius kiekius įvairių prekių ir nesigili­nančiam į prekės kainą. Tačiau staiga pasikeitus vartotojo perkamajai galiai trapi „tiekimo-gamybos-vartotojo“ sistema žlunga, sukelianti perprodukciją ir didžiulių gamybos nuostolių.

Kaip galimas minėtų verslo problemų sprendimo būdas yra būti­nybė visas produkto tiekimo, gamybos ir paskirstymo sistemas su­jungti į vieną bendrą integruotą sistemą (1 pav.).

Verslo orientavimas į gamybą

Verslo orientavimas į gamybą yra neefektyvus, nes negali užtik­rinti ilgalaikio vartojimo aprūpinimo ir pajamų gavimo iš vartotoj ų. Verslo orientavimas į vartojimą sudaro galimybę tikslingai tenkinti kintančius klientų poreikius. Šiuo atveju glaudžiai integruotos „tie- kimo-gamybos-paskirstymo“ sistemos menamas veikimo atskaitos taškas yra vartotojo sistemoje. Tai reiškia, kad pirmiausia vartotojas išsako vienos ar kitos prekės poreikį, kuris yra per tarpininkų sistemą perduodamas gamybai, o jei gamyba neturi reikiamų išteklių, ji tiks­lingai juos užsako per tiekimo sistemą. Tikslingas užsakymas reiškia, kad perkama tik tiek žaliavų, kiek jų reikia pagaminti reikiamą pre­kių skaičių, kurių pageidauja vartotojas.

Šiuo puikiu straipsniu ir įžvalgomis pasidalino www.damtransa.lt. Taip pat kitas įdomus straipsnis: Krovinių padėklų tipai ir tvirtinimo priemonės

Kokiu aspektu yra vertinamas transporto elementas logistinių pirkimų funkcijoje?

Priemonės, materialaus srauto sistemos valdymui

Pirmas būdas. Logistikos tiekimo grandinę valdanti įmonė. Logistikos tiekimo grandinės valdančios įmonės įkūrimas (fourth part logistic, fifth part logistic = 4PL, 5PL).

Privalumai: aiškus valdymas ir greita reakcija į pasikeitusius aplinkos pokyčius.

Trūkumai: brangu, kaina; įmonė nekurianti produkto; įmonių suvokimas, kad joms to nereikia.

II būdas. Sinchronizuotų kontraktų pagrindu. Įmonės pasirašo sutartis, kurios įvertina kitų įmonių interesus.

III būdas. Fizinis komunikavimas virtualioje erdvėje.

Įvairūs konferenciniai ryšiai, skype ir t.t. Privalumai: pigu, greita, nereikia važiuoti. Trūkumai: moderatoriaus klausimas, komunikatorių skaičius, darbo laikas pasaulyje (skirtingos laiko juostos), kultūriniai skirtumai (kalbos barjerai, t.t.)

IV būdas. Bendra logistikos tiekimo grandinės valdymo sistema. T.y. sistema kuri rodytų realią būklę, kas yra realus vartojimas ir realaus vartojimo būklė. (Pvz.: prekės pirkimas kioske, sužinomas net pas žaliavų tiekėją.

 • Globali logistika
 • Reversinė logistika
 • Logistikos perspektyvos

Mr. Smith istorija. Atskiri taškai pasaulyje, kaip atskiros įmonės, tačiau jokio sąryšio. Globali politika, dokumentacija, ryšiai, kultūriniai ypatumai (marketingas)..

Reversinė logistika – t.y. procesai, susiję su materialaus proceso judėjimu atbuline eiga.

Jos sunkumai:

 • Apimčių, kiekio planavimo ir prognozavimo;
 • Kokybės kontrolės;
 • Surinkimo, transportavimo problemos.

Informaciniai srautai:

 • Gali lenkti materialiuosius srautus
 • Priešingos krypties – informacija apie užsakymą
 • Tos pačios krypties išankstinis pranešimas apie krovinio atvykimą.
 • Judėti kartu su mat.
 • Eiti iš paskos materialiųjų srautų ir priešinga kryptimi – krovinio priėmimo informacija, pretenzijos, patvirtinimai.

Pokytis aplinkoje yra Įvykis, o tas įvykis yra informacinio srauto atsiradimo priežastis. Srauto nešėjai yra technologinės priemonės arba žmogus. Stengiamės daryti viską, kad nešėjas būtų ne žmogus, o technologinis kanalas. Srauto intensyvumas – informacijos kiekis perduodamas per tam tikrą laiko tarpą.

Informacinio srauto valdymas:

Reikia pasirinkti tik tokį informacijos kiekį bei sudėtingumą, kad jinai būtų lengvai pasiekiama, prieinama, praleidžiama per kitus kanalus. Kad niekas nestrigtų. Jeigu reikia kažką keisti, koreguojam patį informacinį srautą, nes taip yra pigiau.

Informacijos kokybė

Tiesiogiai neįtakojanti darbo sprendimus. Tai yra didelė problema, nes ji užims saugyklas, vietas, bus per daug nedarančios įtakos informacijos kiekio. Kokybiškos informacijos samprata: du šaltiniai, vienas – taip, kitas – ne, tai tada neobjektyvu, o kai yra trys sprendžiamieji tada maždaug ok – du – taip, vienas ne. Kokybiškas daviklis – trijų kitų daviklių sistema. Tačiau visi šie trys, ar keli info šaltiniai turi būti tos pačios aplinkos, toje pačioje aplinkoje, bet pasitaiko kad aplinkos ir skiriasi, dėl to turi būti tam tikras mechanizmas tikrinti (ar tiriant rinkas) ar yra vienodos sferos.

Objekto informacijos priėmimo barjeras – trukdžiai atsirandantys informacijos sklidimo metu, tai supratimo skirtumai, fiziologiniai, biologiniai, technologiniai. Mes net negalime matyti ir suprasti visiškai objektyvią realybę, o tik priartėti prie jos, nes visąlaik žmogus formuoja subjektyvią info.

Sensorinė informacija – veiklos informacija, aiškink neaiškinęs – bet vis tiek nesupras, kai nepačiupinės. (Nepriima informacijos, kol neparodysi, linkę į praktinę veiklą.)

Projektas „Saturnas“

Projektas „Saturnas“ – sugalvotas GMotors gamykloje. Gana gaminti automobilius, kurie niekam nereikalingi, o turime prisitaikyti ir daryti pagal klientų poreikius. Elektroninės duomenų sistemos (EDS) komunikacijų tinklas, GM gamykla, tiekėjai. Žmogus pasirenka visus parametrus, ir jo užsakymas tampa individualus, turi savo nr. eina į gamyklą, tuomet gamykla išskaido jo užsakymą reikiamiems tiekėjams (durų spalva, kongiškė, ratai) į dar skirtingus mažesnius užsakymus, ir tuomet keliaujant atgal į gamyklą viskas yra surenkama į kliento užsakymo numerio – mašina. Serijinis, bet individualus, konvejerinė sistema, tačiau komplektuojamas. Didžiausia problema – ilgas laikas. Užlaikomas informacinis srautas, pirmiausia tinkle. Kol klientas galvos – tol bus užlaikomas infosrautas.

Logistikos informacinės sistemos – personalo, įrangos, procedūrų visuma, kuri daro svarbią informaciją prieinamą logistikos vadovui planavimo, valdymo ir kontrolės tikslams..

Užsakymo proceso posistemė – tai sistema, tvarkanti užsakymus, valdanti sistemos dalis, nes užsakyme krūva infosrautų, kurios reikia valdyti priimti.

Sprendimo palaikymo posistemė – šita posistemė skirta spręsti nestruktūrines problemas, atsirandančias vykdant užsakymą, bet nebūtinai. Procedūros, įranga, personalas.

Tyrinėjimai ir duomenys – sistemos dalis, skirta stebėti aplinką, nes įmonė turi žinoti kas jinai tokia ir kaip jin atrodo.

Pranešimai ir gaunama informacija – sistemos dalis, į kurią ateina informacija iš įvairių aparatinių modelių (skaneris, GPS.)

šaltinis: vezam123.lt – krovinių pervežimas Vilniuje. Mūsų draugai pasidalino savo informaciją apie krovinius ir logistiką.

Draudimo istorija – draudimas transporte

Jau nuo labai senų laikų žmonės savo saugumo padidinimui, galimų rizikų sumažinimui ėmė taikyti įvairius draudimo elementus ir formas. Manoma, kad draudimo veikla, kaip ją suprantame šiandien, ėmė formuotis ankstyvais viduramžiais. Tačiau pavienių draudimo veiklos pavyzdžių buvo sutinkama ir kur kas senesniais laikais. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo susiję su nemažais pavojais.

Kas tas draudimas?

Draudimas svarbi asmens ir verslo aplinkos sudėtinė dalis, apsauganti nuo finansinių nuostolių, kuriuos gali sukelti galimų įvykių nenuspėjamumas, bei suteikianti saugumo jausmą.
Draudimo bendrovės reikšminga finansinės investicinės veiklos dalis, sutelkianti didelius finansinius resursus. Efektyviu draudimo funkcionavimu turi būti suinteresuoti ne tik atskiri asmenys, bet ir visuomenė, nes draudimas skatina ūkio vystymąsi.

Draudimu vadiname išankstinį lėšų telkimą, busimiems kolektyvo nariu nuostoliams dengti dėl dažniausiai atsitinkančiu įvykiu.

 • Pagrindiniai draudimo terminai
 • Draudėjas Draudimo bendrovės klientas.
 • Draudikas Draudimo bendrovė.

Draudimo apsauga Draudimo įmoka Draudiminis įvykis Draudimo įmokos tarifas Draudimo išmoka Draudimo laikotarpis Draudimo suma Draudimo sutartis

Franšizė Apdrausto nuostolio dalis pinigai (apdraustas klientas) dalyvauja nuostolio atlygini Nuostolis Rizika

DRAUDIMO VEIKLOS APŽVALGA
Pagrindinės ne gyvybės draudimo rūšys:

■ Kompleksinis transporto priemonių draudimas CASKO;

■ Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis (TPVCAP) draudimas;

■ Krovinio draudimas;

■ Vežėjo civilinės atsakomybės draudimas (CMR draudimas);

■ Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas;

■ Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas;

■ Turto draudimas;

Gyvybės draudimas:
■ Vaikų gyvybės draudimas;

■ Mišrus vaikų gyvybės draudimas;

■ Gyvybės draudimas;

■ Mišrus gyvybės draudimas;

■ Tėvų netekties draudimas;

■ Pensijų draudimas;

■ Studijų draudimas;

■ Kaupiamasis gyvybės draudimas;

■ Kredito gavėjo gyvybės rizikos draudimas;

■ Kritinių ligų kaupiamasis gyvybės draudimas;

■ Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

TRANSPORTO DRAUDIMAS KASKO

Casko draudimas ne gyvybės draudimo rūšis, kuria serijinės gamybos transporto priemonės apdraudžiamos nuo jų sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo dėl avarijos, stichinių nelaimių (audros, potvynio, liūties, krušos, žaibo trenkimo), vagystės, vandalizmo, gaisro.
Casko draudimu taip pat gali būti apdrausta ne gamykloje gamintojoje sumontuota transporto priemonės papildoma įranga (audio aparatūra, išorinės antenos, spoileriai ir pan.).
„Casko“ yra ispanų kilmės žodis, kuris požodžiui išvertus reiškia „kūnas“.

KASKO draudimo įvertinimas

Transporto priemonės gali būti draudžiamos šiems draudiminiams įvykiams:

 • Autoavarija (A);
 • Stichinės nelaimės (S);
 • Trečiųjų asmenų tyčinė veika (T);
 • Vagystė ir plėšimas (V).
 • Draudėjas gali pasirinkti šiuos draudimo variantus
 • A autoavarija;
 • AV avarija ir vagystė;
 • AVT avarija, vagystė, trečiųjų asmenų tyčinė veika;
 • AVS avarija, vagystė ir stichinės nelaimės;
 • AVST visos rizikos.
 • Papildomai draudėjas gali pasirinkti
 • Keleivių draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
 • kūno dalių netekimas arba nepagydomas kūno dalių funkcijų suj mirtis;
 • sužalojimas dėl kaulų lūžimų

Atsitikus draudiminiam įvykiui, draudėjas (teisėtas valdytojas) privalo:

 • nedelsiant imtis visų galimų veiksmų transporto priemonei gelbėti,
 • apsaugoti ją nuo tolesnio sugadinimo;
 • šalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolį, suteikti vairuotojui ir keleiviams pagalbą, gelbėti juos;
  apie draudiminį įvykį nedelsiant pranešti kompetentingoms tarnyboms (kelių policijai, policijai, priešgaisrinei apsaugai, medicinos įstaigoms);
 • apie draudiminį įvykį, jo priežastis ir nuostolius per parą (neskaitant poilsio ir švenčių dienų) nuo šio įvykio, raštu pranešti draudikui, išskyrus draudėjo fizinės negalios atvejus;
 • parodyti draudikui sugadintąją transporto priemonę iki remonto arba jos liekanas, sugadintos transporto priemonės dalis, detales;
 • sudaryti sugadintų, sunaikintų, pavogtų transporto priemonės dalių, detalių sąrašą ir pateikti jį draudiko atstovui, kuris tą transporto priemonę apžiūrėjo ir defektavo.

Nuostoliams priskiriamos išlaidos, susidariusios draudiminio įvykio pasėkoje:

 • Nuostoliai dėl transporto priemonės sunaikinimo;
 • Nuostoliai dėl transporto priemonės sugadinimo;
 • Nuostoliai dėl transporto priemonės vagystės;
 • Išmokos dėl apdraustų asmenų sužalojimo ar mirties, įvykusių dėl nelaimingų atsitikimo.

Atminties sutrikimai – kaip pagerinti atmintį

Ar prisimenate neseniai perskaitytos knygos pavadinimą? negalėdami prisiminti, ar šįryt gėrėte piliulių? Ar dažnai kieno liežuvio galo? Toks užmaršumas nebūtinai byloja, kad kažkas negeri Atmintį gerinančios ir lengvai pasigaminamos priemonės padės ją keleriems metams į priekį.

Pauostykite kvapų

Sveiko maisto parduotuvėje nusipirkite mažų buteliukų arba rozmarinų, arba bazilikų aliejaus. Smegenų bangų tyrimas parodė, kad, įkvėpus vieno kurio šių kvapų, smegenys ima skleisti daugiau beta bangų, kurios lemia geresnį suvokimų Užlašinkite truputį aliejaus ant plaukų, riešų ar drabužių bet kur, kur galite pajusti kvapų Šiek tiek aliejaus galite įpilti į gaiviklį, kad pasklistų ore.

Pasikliaukite kava

Jeigu išgersite gėrimų su kofeinu, tmmpai galėsite lengviau susikaupti. Šis naudingas poveikis gali tmkti ir ilgiau. Lisabonos aukštosios medicinos mokyklos specialistai nustatė, kad vyresni žmonės, kurie per dienų išgeria tris ar keturis puodelius kavos, mažiau patiria atminties sutrikimų negu išgeriantys puodeli per dieną, ar mažiau.

Reikia deguonies

Kasdien išgerkite po 120 mg dviskiaučio ginkmedžio. Paaiš­kėjo, kad šis augalas gerina smegenų aprūpinimą, krauju, o tai pa­deda smegenų ląstelėms gauti deguonies. Vokietijoje, kur vyriau­sybė reguliariai praneša apie augalų priemonių efektyvumų („Com­mission E“), ginkmedžių ekstraktas dažnai skiriamas atminties sutrikimų prevencijai ir gydymui. Jeigu esate visiškai sveikas, galbūt ir nepastebėsite teigiamo poveikio. Tačiau jeigu smegenys nepa­kankamai aprūpinamos krauju, ginkmedis gali padėti.

Sportuojant daugiau kraujo patenka į smegenis. Įrodyta, kad pratimai padidina nervų lusteliu kieki smegenyse. Reko­menduojama reguliariai mankštintis, vaikščioti ir važinėti dviračių. Taip pat tai padeda išvengti ligų, tokių kaip diabetas, in­sultas ir aukštas kraujospūdis visi šie sutrikimai gali turėti įta­kos atminties spragoms.

Cukraus kiekis turi nekisti

Nauji tyrimai parodė, kad yra ryšys tarp nesmarkaus gliuko­zės netoleravimo ir senėjant silpnėjančios atminties. Maistas, kurį virškinimo sistema paverčia gliukoze (cukrumi), yra pagrindinis organų, tarp jų ir smegenų, energijos šaltinis. Ta­čiau daugelis žmonių, ypač vyresnių, blogai toleruoja gliukozę, vadinasi, sutrinka gliukozės perdirbimas iš kraujo į ląsteles. Naujausiais tyrimais nustatyta, kad net nediabetinis gliukozės netoleravimas, pasirodo, silpnina atmintį sulaukus vyresnio amžiaus ir vėliau. Ko imtis? Valgykite protingai apskaičiuotą maistą, ypač rupių miltų gaminius, turinčius daug skaidulų, n daržoves, kuriose yra „baltųjų“ angliavandenių. Patartina val­gyti makaronų, baltos duonos, bulvių ir b aitry ų ryžių.

Rinkitės geruosius riebalus tuos, kurių yra daržovių alie­juose, riešutuose, sėklose, avokaduose ir žuvyse. Jie padės iš­laikyti pastovų cukraus kiekį kraujyje neapsunkindami arterijų.

Nešiokite patogius batus. Reguliari mankšta taip pat pa­deda išvengti bėdų dėl cukraus kraujyje.

Patobulinkite savo valgiaraštį

 • g5 proc. smegenų sudaro vanduo. Taigi jeigu per dieną neišgeriate mažiausiai aštuonių stiklinių vandens, laikas įprasti tai daryti. Skysčių stoka skatina nuovargį, o jis savo dalį pasiima iš atminties.

Įsitikinkite, kad su maistu gaunate pakankamai vitaminų B. Tai vitaminai B6, B12, niacinas ir tiaminas. Šios naudingosios medžiagos padeda sukurti ir atnaujinti smegenų audinį,, taip pat kai kurios jų padeda organizmui maistą paversti protine ener­gija. Bananuose, sėjamuosiuose avinžirniuose ir kalakutienoje gausu vitamino B6; rupių miltų gaminiai ir mėsa geras visų B grupės vitaminų šaltinis. Taip pat jų gausu riešutuose ir sėk­lose, kviečių grūdų gemaluose ir pusryčių košėje.

Valgydami daugiau gero maisto, sumažinkite tų produktų, kuriuose daug sočiųjų riebalų. Galbūt jau žinote, kad jie užkemša maitinančias širdį arterijas. Tačiau toks maistas taip pat užkemša ir tas arterijas, kurios maitina smegenis, kitaip sakant, sumažina smegenų aprūpinimą deguonimi. Kaip ir sotieji riebalai, žalingi yra perdirbti riebalai, kurių yra minkštame margarine ir daugelyje įpakuotų kepinių, biskvituose, pyra­gaičiuose ir kituose užkandžiuose.

Du ar tris kartus per savaitę valgykite žuvies. Riebiose žu­vyse, tokiose kaip lašišos, skumbrės, silkės, švieži (ne konser­vuoti) tunai, yra omega-3 riebalų rūgščių. Šie riebalai naudin­gi širdžiai, nes skystina kraują ir neleidžia uzsikimsti arte­rijoms; dėl tos pačios priežasties jie naudingi ir smegenims.

 

Turbūt nemaloniausi vaikystės prisiminimai susiję su ausų skausmu

Turbūt nemaloniausi vaikystės prisiminimai susiję su ausų skausmu.Tiesą sakant, ausų skausmas nėra iš maloniųjų. Galite su juo kovoti, lašindami į ausis vaistus ar net česnakų sultis arba valgydami sriubą ir skalaudami gerklę.Taip išplausite gleives ir išplėsite Eustachijaus vamzdelius. Šilti ir šalti kompresai taip pat padės sumažinti skausmą.

Lašinkite lėkštutę pripilkite karšto vandens, pridėkite arbatinį šaukš­telį kūdikių aliejaus, mineralinio aliejaus ar alyvuogių alie­jaus ir palaikykite minutę. Patikrinkite aliejaus temperatūrą, užlašindami j o ant riešo. Tada įlašinkite kelis lašus šilto aliejaus į ausį, kad sumažintumėte skausmą. (Įspėjimas: jokiu būdu nelašinkite skysčių į ausį, jeigu manote, kad gali būti trūkęs ausies būgnelis. Tai rodo ausies išskyros.)

Išdžiovinkite ausis 

Išbandykite prieskoniais pagardintą vištienos sultinį ar de­ginančią aitriųjų paprikų sriubą. Prieskoniai skatina skysčių nutekėjimą iš ausies, mažindami skausmingą spaudimą.

Kasdien gerkite daug vandens. Raumenys, kurie dirba tuo metu, kai jūs ryjate, padeda atsiverti ausies trimitui (Eustachi­jaus vamzdeliui), leisdami ausiai išdžiūti.

Skalaukite gerklę šiltu, sūriu vandeniu. Tai padeda geriau aprūpinti ausies trimitą krauju ir sumažinti tinimą, kuris gali jį užkimšti.

Išbandykite ežiuolių ir kanadinių auksašaknių preparatus. Ežiuolės padeda jūsų organizmui kovoti su infekcija, o auksa- šaknės išdžiovina ausies skystį. Į nedidelį kiekį vandens įla­šinkite po pilną pipetę abiejų vaistažolių tinktūrų ir gerkite kas 2—3 valandas.

Naudokite papildomą pagalvę, kad miegant galva būtų pakelta aukščiau negu įprastai. Tai leis ausims išdžiūti, todėl sumažės spaudimas ausyse.

Šildykite ir šaldykite

Atsigulkite ant šono ir prie ausies pridėkite butelį su šiltu vandeniu ar šildymo pagalvėlę. Galite naudoti ir karstame vandenyje sudrėkintą, rankšluostį. Šiluma gerina kraujo nute­kėjimą į ausį ir padeda sumažinti spaudimą. Kitas šilumos šaltinis yra plaukų džiovintuvas. Nustatykite džiovintuvą ties žemiausia padala ir, laikydami jį 15 cm ats­tumu nuo ausies, nukreipkite į ją oro srovę.

Kad „atitrauktumėte“ pažeistos ausies uždegimą, mūvėkite šaltas kojines, o prie ausies laikykite šiltą kompresą. Sumir­kykite medvilnines kojines lediniame vandenyje, isgręzkite jas ir uždėkite ant padų. Kad kojinės laikytųsi, užsimaukite vil­nones kojines. Tuo pat metu prie skaudančios ausies pridėkite karštą drėgną kompresą.

Palengvinkite skausmą česnaku

Kiekvieną dieną suvalgykite vieną ar dvi šviežio česnako skilteles. Aštrus svogūnėlis padeda įveikti virusus ir bakterijas. Kai kurie drąsuoliai česnako skilteles tiesiog sukramto. Tačiau galite jas susmulkinti, sumaišyti su alyvuogių aliejumi ir užtepti ant mėgstamos duonos riekelės.

Jeigu šviežias česnakas kenkia skrandžiui, vartokite česnakų kapsules.

 • Pasigaminkite antibakterinių ausų lašų. Išspauskite česnako skiltelę ir sumaišykite kelis lašus šių antibakterinių sulčių su arbatiniu šaukšteliu alyvuogių aliejaus. Lašinkite į ausį, kad kuo greičiau būtų įveikta infekcija.

Pašalinkite ausų sierą

jeigu ausys gamina per daug sieros arba jūs, bandydami sieią iškrapštyti, netyčia įstūmėte ją į kanalą, gali susiformuoti ausies kamštis. Tai sukelia skausmą, ūžimą ausyje, klausos ir pusiau­svyros sutrikimus. Norėdami sieros kamštį pasalinti, pirmiausia į ausį ko nors įlašinkite, kad siera suminkštėtų o paskui ausį iš­plaukite, išimdami lipnią masę.

Kad siera suminkštėtų švelniai masažuokite vietą tiesiai uz ausies spenelio. Tada kelis kartus truktelkite spenelį, tuo pat metu išsižiodami ir užsičiaupdami.

Suminkštinkite ir išplaukite

Prieš guldami pipetę pritraukite šilto alyvuogių aliejaus ir sulašinkite į pažeistą ausį. Leiskite minkštinimo skysčiui per naktį atlikti savo darbą. Ausį užkimškite vata (kad neišteptu­mėte pagalvės).

Šilto alyvuogių aliejaus procedūrą kartokite tris ar keturias dienas. Jeigu siera suminkštėjo, ji pasišalins pati arba, plau­dami ausį, galite atsargiai ją išvalyti vatos tamponėliu.

Išdžiovinkite ausis

Baigę plauti sierą, išdžiovinkite ausis plaukų džiovintuvu. Nustatykite šaižiausio oro režimą ir nukreipkite oro srovę į ausį, laikydami džiovintuvą 30 cm atstumu nuo jos.

Valyti ar nevalyti?

Plaudami ausis, drėgnu flaneliniu skudurėliu gerai iššluos- tykite išorines ausų landas. Jeigu norite pašalinti sieros kamštį, iš pradžių suminkštinkite jį aliejumi (kaip aprašyta anksčiau). Jokiu būdu nekiškite ausų krapštuko ar kokio nors kito daikto. Jūs tik įstumsite sieros kamštį giliau, kur nėra riebalų liaukų, kurios kamštį suminkštintų tad jis sukietės kaip akmuo. Be to, galite pradurti ausies būgnelį ar pažeisti ausies kanalą.

Kai kurie specialistai mano, kad sotieji riebalai skatina orga­nizmą gaminti daugiau sieros ir daro ją lipnesnę. Mažiau var­tokite riebios mėsos, sviesto, kietojo sūrio ir hidrogemzuotų riebalų randamų apdorotuose maisto produktuose.

Jeigu nešiojate klausos aparatą, kas vakarą, išsiėmę jį prieš eidami miegoti, nušluostykite servetėle. Nuvalysite sieros likučius, neleisdami jiems susikaupti.

■ Žmonėms, ypač vyresniems, kurių ausys labai prižėlusios, plaukus reikėtų kirpti baterine ausų plaukų kirpimo mašinė­le. Tuomet siera neįsivels į plaukus aplink ausies kanalo ertmę.

Kaip gydyti išorinės ausies uždegimą

Pirmiausia pasitarkite su vaistininku. Apibūdinkite ligos simptomus, kad jis galėtų rekomenduoti tinkamus nerecep­tinius vaistus. Jeigu jums niežti ausį, kai kurie ausų lasai gali padėti, užkirsdami kelią infekcijai.

Taip pat galite lygiomis dalimis sumaišyti denatūruotą spiritą ir baltąjį actą ir švaria pipete įlašinti kelis lašus šio tir­palo į niežtinčią ausį. Pakreipkite galvą, kad tirpalas patektų į ausies kanalą, tada truktelkite ausies spenelį, kad jis visas sute­kėtų. Laikykite galvą pakreipę arba pagulėkite kelias minutes, tada palenkite galvį ant peties, kad ausis išdžiūtą. Acto rūgštis sukuria bakterijoms ir grybeliui nepalankią aplinką, spirite esantis alkoholis greitai išgaruoja, džiovindamas ausies kanalą.

Profilaktikos priemonės

Kelios paprastos priemonės padės jums apsisaugoti nuo ausą skausmo ar išorinės ausies uždegimo.

Jeigu esate peršalę, nosį pūskite švelniai. Stipriai pūsdami, galite bakterijas iš sinusą nustumti atgal į vidurinę ausį ir su­kelti infekciją.

Dažnos ausą infekcijos gali būti alergijos maistui požymis. Dažniausiai bėdą sukelia pieno produktai, kviečiai, kukurūzai, žemės riešutai ir apelsinai. Pabandykite kelias savaites nevalgyti Šią maisto produktą ir pažiūrėkite, ar jausitės geriau. Tada kurį laiką vėl juos vartokite. Jeigu ausis pradės skaudėti, tam tikrą maisto produktą turėsite visiškai atsisakyti.

Kramtykite becukrę kramtomąją gumą, turinčią saldiklio ksilitolio, gaunamo iš karpytojo beržo (jo yra braškėse ir slyvose). Atlikus bandymą, paaiškėjo, kad vaikai, kurie du mė­nesius penkis kartus per dieną sukramtydavo po du gabaliukus gumos, ausą infekcijomis sirgdavo daug rečiau. Ksilitolis gali nuslopinti bakteriją sukeliančią vidurinės ausies infekciją, augimą.

Nebandykite iš ausą išvalyti visos sieros

Kad i ausis nepritekėtą vandens, maudydamiesi, plaudami galvą ar prausdamiesi po dušu, į jas įsidėkite ausų kamštukus. Rinkitės vaškinius ar silikoninius kamštukus, kurie yra minkšti ir gali prisitaikyti prie ausies kanalo formos, arba nusipirkite specialią, plaukikams skirtą ausą kamštuką. Ją yra ir vaikišką. • Nusimaudę ar nusiprausę po dušu, išdžiovinkite ausis. Nu­statykite plauką džiovintuvą ties žemiausia padala ir pūskite šiltą orą į ausį 30 sekundžią. Laikykite džiovintuvą 30 cm ats­tumu nuo ausies.

Nebandykite iš ausų išvalyti visos sieros. Kai jos šiek tiek yra, ji padengia ausies kanalą ir apsaugo vidinę ausį nuo drėgmės.

Venkite garsaus triukšmo. Jeigu dirbate triukšmingoje aplinkoje, nešiokite ausines. Ją galite nusipirkti parduotuvėse „Pasidaryk pats“.