AR GALI AUGALAI TARPTI NE SAULĖS ŠVIESOJE, O KURIOJE NORS KITOJE?

AR GALI AUGALAI TARPTI NE SAULĖS ŠVIESOJE, O KURIOJE NORS KITOJE?

Kuris iš mūsų nėra matęs, kaip akvariume, apšvietus jį saulei, augalai išskiria mažus burbulėlius? Tai — deguonis. Kuo daugiau yra deguonies burbulėlių, tuo intensyviau vyksta anglies dvideginio įsisavinimas — pagrindinis augalo gyvybinis procesas. Šis procesas priklauso nuo šviesos. Paruoškime eilę filtrų ir palikime mūsų akvariumą dirbtinėje šviesoje, tolydžio keisdami jos spalvą. Pasirodo, kad anglies dvideginis geriausiai įsisavinamas baltoje (saulės) šviesoje ir beveik taip pat gerai — raudonoje. Žalių šviesų, kaip jau žinome, lapas nesugeria. Taigi mūsų augalai žalioje šviesoje elgiasi taip pat, kaip ir tamsoje. Vadinasi, augalas gali augti dirbtinėje šviesoje su sąlyga, jeigu joje yra jam reikalingų spinduliu. Kaip ir kuo galima augalui pakeisti saulę? 1867 metais vienam mokslininkui pavyko pastebėti, kaip žibalinės lempos apšviestame augale susidaro krakmolas. Pastaruoju metu Tarybų Sąjungoje ir kitose šalyse daugelis mokslininkų dirba, augindami augalus elektros šviesoje. Laboratorijose vyksta įdomūs dalykai. Pomidoras, apšviečiamas ištisą parą, pasidarė daugiamečiu augalu, žydėjo ir derėjo kiaurus metus. Jaunutės pusmetinės pušaitės atrodė kaip septynerių metų amžiaus medžiai. Leningrado šiltadaržiuose elektros lempos šviesoje sužydėjo ir davė vaisius kakavos medis. Žinoma, namie arba mokykloje sunku yra naudotis tūkstanties žvakių lempomis, kokias savo darbams turi mokslininkai. Tačiau pamėginkite įrengti savo jėgomis „elektros kamerą”, apšviestą šimtavatėmis lempomis, tada jūs įsitikinsite, kokių galima pasiekti stebuklų, reguliuojant savo nuožiūra apšvietimo ilgumą.

Patiko? Pasidalink

Vaistiniai augalai buvo plačiai vartojami ir Senovės Rusijoje

Senovės Kinijos tautos davė žmonijai kamparą, rabarbarą, efedrą, ženšenį — garsiąją „gyvybės šaknį” ir daugeli kitų augalų, kurių sąrašas, juos kruopščiai ištyrus, be abejo, būtų pratęstas.

Yra pagrindo teigti, kad vaistiniai augalai buvo plačiai vartojami ir Senovės Rusijoje. Įdomu, kad Senovės Rusijos tautos (tai tik joms buvo būdinga) gydymui vartojo, pavyzdžiui, krieną ir kitus daržovinius augalus. Rusijoje kur kas anksčiau negu Vakarų Europoje gydymui pradėta vartoti šunvyšnė, drignė, durnaropė, erškėtis, pušies pumpurai. XV—XVII amžiais ir vėliau Rusijoje atsirado lotynų ir graikų autorių darbų vertimų, pasidarė populiarūs verstiniai rankraščiai vaistažolių veikalai (vertimai iš lenkų ir vokiečių kalbų). XVII amžiuje Rusijoje įkurata speciali valstybine įstaiga, Vaistininko prikazas, kurios pareiga buvo auginti ir paruošti vaistinius augalus.

Vaistiniu augalų tyrimas Rusijoje pastebimai suaktyvėjo po Petro I reformų. Jo įsakymu buvo įkurtos valstybinės vaistinės ir jū bazės, vadinamieji „vaistinių augalų daržai”. Vienas iš jų „Sankt Peterburgo vaistinių augalų daržas” vėliau virto botanikos sodu, kuris dabar pertvarkytas į TSRS Botanikos institutą. Petro I įkurta Mokslų akademija organizavo šalies augalinių resursų tyrimo ekspedicijas.

Keliautojas ir gamtininkas, M. Lomonosovo mokinys, Peterburgo Mokslų akademijos narys I. Lepiochinas apie šešerius metus tyrė Rusijos florą. Savo veikale „Mintys apie poreikį išbandyti savaiminių išaugimų jėgą” jis aprašė daugelį augalų, kurie turi gydomųjų savybių. Mokslininkas ragino gydytojus tirti augalus, „turinčius gydomąją jėgą”. „Nauja šviesa nušviestų gydymo meną, rašė I. Lepiochinas, jeigu mes pažintume augalų jėgas ir veikimus”.

Daugelis gamtininkų stengėsi apibendrinti ir išanalizuoti vaistinių augalų vartojimo liaudies patirtį, įžiūrėjo tame didelį mokslinį tikslingumą ir perspektyvumą. N. Anenkovo „Botanikos žodynas” apėmė 3500 vaistinių augalų. Žymus rusų mokslininkas N. Ambodikas rašė, kad „augalų vartojimas gydymui ne tik gydytojams, bet ir smalsiems žmonėms gana gerai žinomas, nes labai daug geriausių, saugiausių ir veiksmingiausių vaistų, taip kaip ir geriausias ir sveikiausias maistas, paruošiama iš augalų”.

XIX amžiuje Rusijoje buvo išleista knygų, kuriose aprašyta vaistiniai augalai. 1817 metais Peterburge išėjo knyga „Rusų gydomasis vaistažolių žinynas”; joje aprašyti šalies vaistiniai augalai, savo savybėmis atstojantys kitų šalių augalus.

Smarkiai ėmė plėtotis ir mokslas apie vaistų paruošimą iš augalų, kuris buvo grindžiamas nuodugnia chemine analize, buvo stengiamasi tiksliai nustatyti augalų cheminę sudėtį. Prie rusų terapeuto S. Botkino klinikos suorganizuojant eksperimentinė fiziologijos laboratorija, kuriai Pavlovas. Joje tiriami tokie augalai, kaip gaisre Inutė, strofantas, čemerys, kaktusas r daugelis kitų. Tačiau šio rusų mokslininkų darbo neparėmė carinė vyriausybė, kuri nesirūpino tėvynines farmakologijos plėtojimu. Rusijoje nebuvo vaistų gamybos Pramonės, daugiau kaip pusė vaistų buvo įvežama iš kitų šalių. Į mokslininkų siūlymus plėtoti šalyje farmakologiją, farmaciją nebuvo atsižvelgiama, priešingai, faktiškai nustojo rūpintis valstybinėmis vaistinės augalines žaliavos paruošomis.

Patiko? Pasidalink